Chữa đề thi mã số 9 Triển khai và thiết kế website VCU

(10 votes, average: 4.5 out of 45 )

Chào các bạn  mình vừa nhận được đề bài triển khai và thiết kế website số 9 vừa được order chữa ngay bài này :D. Vội đi làm về triển khai chữa luôn cho các bạn . 

Đề bài : 
Câu 2: cho bảng SACH (Mã sách, Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Giá, Thể loại) trong cơ sở dữ liệu QL_SACH (quản lý sách) trên máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL (với tên đăng nhập là root mật khẩu 123456) đặt tại máy có ten máy là MAY9.
Hãy tạo 1 tang web để tìm kiếm sách như hình dưới đây, trong đó:
 + Ô textbox: Mã sách đề nhập mã sách cần tìm kiếm. Ô select Thể loại gồm có các loại sách: Tin học, Ngoại ngữ, Toán.
+ Khi người dùng nhập dữ liệu vào các ô điều khiển và click vào nút lệnh “Tìm kiếm” thì kết quả tìm sẽ được liệt kê theo các thông tin như trong bảng.
+ Nếu đã nhập mã sách thì chỉ tìm theo mã sách, nếu mã sách rỗng khi đó sẽ tìm theo thể loại.
chữa đề thiết kế website số 9
Với đề bài này thì có thể sẽ khó khăn với các đề bài trước so với bạn nhưng nếu hiểu vấn đề thì thực sự nó cũng không khác gì cả . Dưới đây mình xin trình bày cách làm của mình. Vì mình làm vội nên có vấn đề gì hoặc sai gì các bạn cứ comment dưới  cho mình để kịp thời sửa chữa.
Ở bài này mình tạo trường thể loại là giá trị int mình quy định 3 giá trị ở trường thể loại:
1 là Tin học , 2 là Tiếng Anh và 3 là Toán
Code lập trình mình vừa làm ở bài viết thì mình xin comment những dấu // là hướng dẫn cho bạn hiểu nhưng file tải về mình sẽ xoá hết cho gọn code vì trước có 1 số bạn bảo ko cần thiết (^_^).

<?php 
    // mysql_query là câu lệnh kết nối đến server chứa data
    $connect = mysql_connect('localhost','root','');
    if(!$connect){ 
        // if này để check xem nó có kết nối được đến data ko
        echo 'không thành công';
    }
    //mysql_select_db dùng để chọn cơ sở dữ liệu trên server 
    $select_db = mysql_select_db('kimchi');
    if(!$select_db){

        //Tương tự  cái này để check xem chọn cơ sở dữ liệu có thành công không
        echo 'lỗi rồi';
    }
    mysql_query("set names 'utf8'");

    // set này để cài cho sql là ngôn ngữ tiếng việt
    $result_sach = mysql_query('select * from `sach`');
     // select này để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng phone để show ra bảng
    
    if(!empty($_POST['search'])){
        $masach = $_POST['masach'];
        $theloai = $_POST['theloai'];
        if($masach != ''){
            $result_sach = mysql_query(sprintf("select * from `sach` where `masach` like '%s' && `theloai`=%d",$masach,$theloai));
        }
        else{
            $result_sach = mysql_query(sprintf("select * from `sach` where `theloai`=%d",$theloai));
        }
    }
 ?>


Code form html và php để show dữ liệu

 
<!DOCTYPE html>
 <html lang="en">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <title>Bài test</title>
 </head>
 <body>
         <form action="" method="POST">
             <table>
                 <tr>
                     <td>Mã sách</td>
                     <td><input type="text" name="masach" value="<?php if(isset($masach)) echo $masach; ?>" /></td>
                 </tr>
                 <tr>
                     <td>Thể Loại</td>
                     <td>
                         <select name="theloai">
                             <option value="1">Tin học</option>
                             <option value="2">Tiếng Anh</option>
                             <option value="3">Toán</option>
                         </select>
                     </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td><input type="submit" name="search" value="Tìm kiếm" /></td>
                 </tr>
             </table>
         </form>
         <table border="1">
            <tr>
                <td>STT</td>
                <td>Mã Sách</td>
                <td>Tên sách</td>
                <td>Tác Giả</td>
                <td>Nhà xuất bản </td>
                <td>Giá</td>
                <td>Thể loại</td>
            </tr>
            <?php if(isset($result_sach) && !empty($result_sach)){
                $stt =0;
                while ($row = mysql_fetch_assoc($result_sach)) {
                    $stt++;
                    ?>

            <tr>
                <td><?php echo $stt ?></td>
                <td><?php echo $row['masach'] ?></td>
                <td><?php echo $row['tensach'] ?></td>
                <td><?php echo $row['tacgia'] ?></td>
                <td><?php echo $row['nxb'] ?></td>
                <td><?php echo $row['gia'] ?></td>
                <td><?php if($row['theloai']==1) echo 'Tin học'; elseif($row['theloai']==2) echo 'Tiếng Anh';else echo 'Toán';?></td>
            </tr>
            <?php
                }
            } ?>
         </table>

     
 </body>
 </html>


Có vấn đề gì các bạn cứ comment ngay ở dưới mình sẽ trả lời trong hôm nay nhé. Mình mới làm được đề này có gì sẽ cố gắng làm tiếp đề khác cho các bạn.. 
 

: kiến thức website,

Chữa đề thi mã số 9 Triển khai và thiết kế website VCU | 4887 người xem | | Rating: 4.5
TIN TỨC KHÁC
Tạo live chat trực tuyến cho website
Hướng dẫn cài đặt xampp
Chữa đề kiểm tra thiết kế website Đại học Thương Mại VCU
Hướng dẫn cài đặt Plugin Seo Auto Links chèn link từ khóa

Sự hài lòng của khách hàng

chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

HOTLINE : 0984 510 136

Zalo : Hotline